صفحه شماره‌ی 11

برای دانلود پی‌دی‌اف این شماره اینجا کلیک کنید. در یازدهمین صفحه: ما تنها جانوران کارمند شهرها نیستیم. در کنار ما انواع حشره و جونده و پرنده زندگی می‌کنند، درس می‌خوانند، پیشرفت می‌کنند، ورشکست می‌شوند، خانواده تشکیل می‌دهند و نابود می‌شوند. اما چقدر به زندگی آنهایی که زبان‌شان را نمی‌فهمیم، اهمیت …

صفحه شماره‌ی 10

برای دانلود پی‌دی‌اف این شماره اینجا کلیک کنید. برای مطالعه‌ی دو مطلب این شماره در وِب: مسئول شهر کیست؟ نبردهای بیهوده آنچه در این صفحه می‌خوانیم: مسعود تقوی از همه کسانی که به سوی نهادهای رسمی شهر دست طلب دراز کرده‌اند، می‌خواهد کلاهشان را یک جور دیگری قاضی کنند؛ به …

صفحه شماره‌ی 9

برای دانلود پی‌دی‌اف این شماره اینجا کلیک کنید. برای مطالعه‌ی دو مطلب این شماره در وِب: روزی روزگاری تکیه … قصه‌‌هایی که شهرمان را زیبا می‌کنند اگر در شماره‌های قبلی روایت‌ها و داستان‌ها چاشنیِ مطالب صفحه بود، اینبار در صفحه‌ی نهم «داستان» خوراک اصلی شده است: صفحه‌ی نهم با روایت …

صفحه شماره‌ی 8

برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید. برای خواندن مطالب این شماره در وِب: شاغلین زابه راه: به مناسبت چهلمین سال اجرای طرح ترافیک پیاده‌روی = انسانیت در صفحه‌ی هشتم حرف از الگوهای جابه‌جایی و رفت و آمد ما مردم در شهر بزرگی مثل تهران است: علی پوررجبی در روی …