معماری شغل است و معماران حقوق دارند

ما پذیرفته‌ایم که معماری سخت است؛ شب‌بیداری‌های زیادی باید در حین درس و در محل کار تحمل کنیم؛ استراحتمان بسیار کم خواهد بود؛ دوستانمان اولویت پایینتری دارند؛ و بهترین تفریح آن است که از همان معماری لذت ببرند. اما آیا شغل معماری واقعا چنین باید باشد؟

با این همه مسابقه‌ی معماری چه کنیم؟

مسابقه برای پروژه‌های ساخته شده، مسابقه برای پروژه‌های ساخته نشده، مسابقه برای پروژه‌های نیمه‌تمام، مسابقه برای آینده، مسابقه برای گذشته، مسابقه روی کُره‌ی مریخ، مسابقه زیر آب، مسابقه برای ساختمان‌هایی که ساخته خواهد شد، مسابقه برای ساختمان‌هایی که هرگز ساخته نخواهد شد، امروزه در هر مقایس و ابعادی و برای …

صفحه شماره‌ی 1

در این شماره مسعود تقوی نقش را معماران در حل کردن مشکلات روزمره بررسی می‌کند و تصدیقی درباره‌ی لزوم تغییر سبک زندگی و به‌تبع شیوه‌ی طراحی در سایه‌ی بحران مسکن بحث می‌کند.