فرستادن محتوا

شما می‌توانید مطالب یا طرح‌های گرافیکی مناسب خود را برای ما بفرستید تا در مجله یا بلاگ منتشر شوند. این مطالب می‌توانند در هر موضوعی پیرامونِ محیط مصنوع باشند -به‌طور کلی در محدوده‌ی موضوعات سایت باشد. همچنین، چنان که در درباره‌ی ما آمده، ما از نقدهایِ شما به نوشته‌های صفحه استقابل می‌کنیم و آنها را در سایت یا مجله منتشر خواهیم کرد. شما می‌توانید از ما بخواهید که محتوای شما را در مجله منتشر کنیم یا در سایت اما این تصمیم در نهایت بر عهده‌ی ماست.
مطالبی که برای مجله نوشته می‌شوند باید کمتر از نهصد کلمه باشند. ترجیحا مطالب خود را به‌صورت وُرد بفرستید، اما اگر پی‌دی‌اف فرستادید هم مشکلی نیست. همچنین طرح‌های گرافیکی بهتر است با زمینه‌ی باز -به‌صورت png- فرستاده شوند.

داوری و انتخاب محتوا

بررسیِ محتواها برعهده‌ی دبیران این سایت است. آنها می‌توانند هر متنی را بدون ارائه‌ی دلیلی رد کنند، اما تلاش می‌کنیم تا جای ممکن شما را در جریان تصمیم‌هایمان بگذاریم. ممکن است مطلب شما به ویرایش احتیاج داشته باشد، ما شما را در جریان هر تغییری قرار خواهیم داد و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در مورد آن تغییرات شما خواهید بود.

دست به دست کنید