صفحه شماره‌ی 12

در صفحه‌ی 12، مریم عمارلو از غافل‌گیری هرساله‌ی مردم و مسئولین در روزهای برفی می‌نویسد و مسعود تقوی کاهش اعتراضات خیابان انقلاب را در کالبد آن جستجو می‌کند.

برف

برف برای شاه قاجاری به معنی شکار و خوشگذرانی بود. برای بقیه، بلایی مکرر. هرسال مردم و مسئولین از باریدن برف متعجب و آشفته می‌شدند تا سال بعد که دوباره ببارد

صفحه شماره‌ی 4

صفحه‌ی چهارم بیشتر بر شهر تمرکز دارد. محمد نورانی از شورش دوچرخه‌ها علیه آشوب شهر می‌نویسد و مسعود تقوی امکان دموکراسی را در فضاهای عمومی تهران بررسی می‌کند